A A A K K K
для людей з порушеннями зору
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ №1
ІМЕНІ М.І. ПИРОГОВА"
Знання мов - це пізнання світу!

Наказ про проведення атестації педагогічних працівників закладу в 2022-2023 н.р.

ДО ВМР

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ 1 ІМЕНІ М.І. ПИРОГОВА»

(КЗ «ВГЛ 1 ІМ. М.І. ПИРОГОВА»)

 

Код ЄДРПОУ 26235539

 

НАКАЗ

 

07.10.2022

м. Вінниця

№______

 

Про проведення атестації

педагогічних працівників

закладу в 2022-2023 н.р.

 

        На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року №930 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року №1473, наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року №1135), Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 №44, з метою підвищення ефективності управлінської діяльності керівників навчальних закладів та рівня їх професійної компетентності, активізації творчої роботи педагогічних працівників, стимулювання якісної педагогічної діяльності та забезпечення об’єктивності в оцінці роботи, для організованого проведення атестації педагогічних та бібліотечних працівників 2023 року в закладі, за погодженням з профспілковим комітетом протокол №81 від 02.09.2022р.

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.     Провести атестацію педпрацівників у 2022-2023 н.р.:

 1. Скиби Віти Анатоліївни - учителя англійської мови;
 2. Шмигун Ганни Вікторівни- учителя англійської мови;
 3. Грінберг Анжели Михайлівни- учителя англійської мови;
 4. Букатко Анни Сергіївни-учителя англійської мови;
 5. Повстянко Ірини Сергіївни- учителя англійської мови;
 6. Вітковської Лесі Миколаївни- учителя французької мови;
 7. Стромілової Ірини Василівни- учителя фізичної культури;
 8. Матяш Олени Володимирівни- учителя історії;
 9. Побережної Ірини Віталіївни- учителя  музичного мистецтва;
 10. Шевчук Валентини Петрівни - учителя математики;
 11. Косолапової Олени Вікторівни - учителя математики;
 12. Бернацької Оксани Олексіївни- учителя української мови та літератури;
 13. Нечипор Валентини Іванівни - учителя української мови та літератури;
 14. Любуні Вадима Васильовича- учителя історії та правознавства;
 15. Острадчук Оксани Анатоліївни- учителя біології;
 16. Дудника Олега Леонідовича- учителя фізики та астрономії;
 17. Шкоропад Катерини Миколаївни- учителя фізики,астрономії та інформатики

 

2.     Атестувати позачергово відповідно до поданих заяв педпрацівників закладу:

18.Корнєєву Діану Сергіївну - учителя англійської мови;

19.Дзюбу Людмилу Сергіївну – учителя англійської та польської мови;

20.Пясецьку Людмилу Василівну - учителя англійської мови;

21. Марущак Тетяну Вікторівну - учителя англійської мови;

22. Бартєнєву Наталію Василівну – учителя  технології та бібліотекаря;

3.     Затвердити план заходів з організації атестації та графік її проходження педагогічними працівниками ліцею.

4.     Підготувати і подати секретарю атестаційної комісії інформацію про педагогічних працівників, які підлягають атестації атестаційною комісією Департаменту освіти Вінницької міської ради та претендують на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»), присвоєння педагогічних звань (відповідність раніше присвоєним) у поточному навчальному році за формами, що додаються (додатки 1, 2). Матеріали подаються в паперовому та електронному варіантах kosolapova@galaxy.vn.ua.

До 17.10.2022

5. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти Вінницької міської ради про перенесення строку атестації на 1 рік педагогів, атестованих попередньо на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії (присвоєння) «спеціаліст вищої категорії», відповідність педагогічним званням (присвоєння)  у випадках, передбачених п. 3.20. Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

До 13.10.2022 (за потребою

до 14.11.2022, 13.12.2022, 13.02.2023)

(відповід. Воронецька В.В.)

6.      Завершити організаційну роботу зі створення необхідних умов для атестації педагогічних та бібліотечних працівників. Розглянути подані документи, затвердити списки працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, прийняти рішення щодо перенесення строку чергової атестації, затвердити графік проведення атестації (індивідуальні графіки), довести їх під розпис до відома осіб, які атестуються.

До 20.10.2022р., (відповід. Воронецька В.В.)

7.      Організувати вивчення системи й досвіду роботи кожного працівника, який атестується, періодично заслуховуючи дані питання під час засідань педагогічних рад, кафедр, методичних об’єднань, виробничих нарад з розгляду атестаційних питань.

З 20.10.2022  по 15.03.2023р.,

(відповід.: адміністрація, голови МО, члени АК)

8.      Подати до КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Вінницької міської ради» методичні розробки педагогів, які претендують на присвоєння педагогічного звання «учитель-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «вихователь-методист», «керівник гуртка-методист» для схвалення науково-методичними радами міського методичного кабінету, Вінницької академії неперервної освіти педагогічних працівників.

До 19.09.2022р.,

(відповід.: адміністрація, голови МО,

члени АК, педагоги, що атестуються)

9.      Подати до атестаційної комісії відповідного рівня характеристики діяльності працівників у міжатестаційний період.

До 01.03.2023р.,

відповід.: адміністрація, голови МО, члени АК)

10.    Завершити вивчення професійної діяльності осіб, які атестуються.

До 15.03.2023р.,

(відповід.: адміністрація, голови МО, члени АК)

11.    Узагальнити результати вивчення професійної діяльності, підвищення фахової компетентності та загальної культури педагогічних та бібліотечних працівників, які атестуються. Забезпечити об’єктивність експертних оцінок, дотримання основних принципів атестації працівників.

До 18.03.2023 р

(відповід.: адміністрація, голови МО, члени АК)

12.    Завершити роботу атестаційної комісії І рівня з атестації педагогічних та бібліотечних працівників ліцею.

До 25.03.2023р.

13.    Видати наказ по закладу освіти «Про результати атестації 2022-2023навчального року».

До 30.03.2023р., (відповід. Воронецька В.В.)

14.       Підготувати і подати секретарю атестаційної комісії Департаменту освіти Вінницької міської ради наступні матеріали:

 • клопотання про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (відповідність раніше присвоєній), про присвоєння педагогічних звань (відповідність раніше присвоєним);
 • клопотання про нагородження Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, грамотою Департаменту освіти Вінницької міської ради;
 • матеріали щодо нагородження заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України:
 • нагородний лист для представлення на відзначення відомчими відзнаками зразка, у якому визначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання, із зазначенням назв нагород, якими було відзначено претендента на відомчу відзнаку, дати й номера документа, що підтверджує нагородження. Нагородний лист на кожну особу готується за основним місцем роботи в одному примірнику, оформлюється друкованим текстом на аркуші формату А-4 (двосторонній друк) і підписується керівником установи та головою ради (зборів) колективу. Підписи затверджуються печаткою установи. Усі графи є обов'язковими для заповнення. Форма нагородного листа не змінюється. Нагородний лист також готується і на електронному носії окремо для кожного педагогічного працівника;
 • копії документів, що засвідчують нагородження відомчими та іншим відзнаками;
 • копія першої сторінки паспорта, завірена керівником кадрової служби (керівником закладу);
 • копії відповідних сторінок трудової книжки, де внесено дані про заохочення;
 • довідка про економічну ефективність та результативність показників фінансово-господарської діяльності установи, якщо до нагородження представляється її керівник;
 • згода осіб, які представляються до заохочення відомчими відзнаками, на обробку їх персональних даних (1 аркуш А-4, односторонній друк);
 • додаток до рішення Нагородної комісії МОН України «Перелік осіб щодо відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України» в електронному варіанті.

цифрову інформацію про підсумки атестації 2022-2023 навчального року;

 • атестаційні листи педагогічних та бібліотечних працівників у 2-х примірниках;
 • характеристику діяльності працівників, які претендують на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (відповідність раніше присвоєній), педагогічних звань (відповідність раніше присвоєним);
 • інформацію про хід атестації 2022-2023 навчального року в навчальному закладі, що розкриває порядок проведення атестації, та аналіз реалізації основних завдань у поточному навчальному році.

До 30.03.2023.

(відповід. Воронецька В.В.)

15.   Забезпечити присутність педагогічних та бібліотечних працівників, які атестуються атестаційною комісією Департаменту освіти Вінницької міської ради на присвоєння кваліфікаційних категорій (педагогічних звань), встановлення відповідності раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям (педагогічним званням), на засідання атестаційної комісії Департаменту освіти Вінницької міської ради, відповідно до графіка.

(відповід. заступники, голови МО)

16.   Видати наказ по закладу, підставою для якого є наказ Департаменту освіти Вінницької міської ради про присвоєння кваліфікаційних категорій (педагогічних звань), встановлення відповідності раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям (педагогічним званням).

(відповід. Воронецька В.В.)

17.   Зробити висновки, підбити підсумки роботи атестаційних комісій, атестації педагогічних та бібліотечних працівників за навчальний рік, узагальнити дані матеріали наказом по закладу.

(відповід. Воронецька В.В.)

18.   Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Воронецьку В.В.

 

 

Директор закладу                                                                  Віта СКИБА

 

З наказом ознайомлені:

___________ Валентина ВОРОНЕЦЬКА               _________ Леся ВІТКОВСЬКА

___________ Оксана БЕРНАЦЬКА                         _________ Анна БУКАТКО

___________ Валентина НЕЧИПОРУК                  _________ Олена КОСОЛАПОВА

___________ Валентина ШЕВЧУК                          _________ Маріана ШМОНЯК

___________ Оксана ОСТРАДЧУК                         _________ Людмила ДЗЮБА

___________ Вадим ЛЮБУНЯ                                _________ Людмила ПЯСЕЦЬКА

___________ Ірина ПОБЕРЕЖНА                           _________ Олена МАТЯШ

___________ Олег ДУДНИК                                    _________ Тетяна МАРУЩАК

___________ Катерина ШКОРОПАД                     _________ Наталія БАРТЄНЄВА

___________ Ганна ШМИГУН                                _________ Діана КОРНЄЄВА

___________ Анжела ГРІНБЕРГ                             

___________ Ірина СТРОМІЛОВА                        

___________ Ірина ПОВСТЯНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронецька Валентина 67 29 83

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було підтверджено