A A A K K K
для людей з порушеннями зору
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ №1
ІМЕНІ М.І. ПИРОГОВА"
Знання мов - це пізнання світу!

Обгрунтування технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ № 1 ІМЕНІ М. І. ПИРОГОВА»

 

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Інформація про замовника:

Найменування – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ № 1 ІМЕНІ М. І. ПИРОГОВА».

Місцезнаходження замовника –  Україна, 21018 Вінницька область, Вінницький район, м. Вінниця, вул. Малиновського, 7

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань – 26235539

Категорія: передбачено п.3 ч.4 ст. 2 ЗУ "Про публічні закупівлі"

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код ДК 021:2015 - 55510000-8 Послуги їдалень (Послуги їдалень дітей пільгових категорій (аутсорсинг). Послуги їдалень дітей в пришкільному таборі (аутсорсинг))

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями,
UA-2023-12-20-002997-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

1 022 280,00 грн. (Один мільйон двадцять дві тисячі двісті вісімдесят  гривень 00 копійок).

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін надання послуг: з дати укладання договору по 31 грудня 2024р.

Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб замовника та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

 

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

 

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

 

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду послуг — замовник здійснює закупівлю даного виду послуг, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

 

 Харчування учнів повинно повністю відповідати фізіологічній потребі дитячого організму у поживних речовинах та енергії відповідно до віково-статевих особливостей,  а також вимогам санітарного законодавства та нормам харчування, встановленим постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 (зі змінами).

Організація харчування у закладах освіти та закладах оздоровлення та відпочинку повинна здійснюватися з дотриманням норм харчування, вимог санітарного законодавства та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. Приготування готових страв повинно здійснюватися з дотриманням процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Учасник зобов’язаний під час надання послуг застосовувати постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Учасник повинен надати замовнику послуги, якість яких відповідає наступним нормативним документам:

 • Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР
 • Постанові Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (зі змінами)
 • Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість,  затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 116  від 02 лютого 2011 року (зі змінами).
 • Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб»
 • Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти».

Учасник при організації харчування зобов’язаний:

1) визначати режим (кратності), способу, форми та графіка харчування відповідно до особливостей контингенту здобувачів освіти в закладі освіти та закладі оздоровлення та відпочинку, їх матеріально-технічного забезпечення, наявності відповідних приміщень за погодженням із замовником;

2) визначати відповідальну особу за організацію харчування;

3) здійснювати закупівлю харчових продуктів;

4) складати примірне чотиритижневе сезонне меню;

5) здійснювати прийом та бракераж харчових продуктів та заповнювати відповідні бракеражні журнали;

6) вести облік здобувачів освіти, що забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням за рахунок бюджетних коштів;

7) готувати та здійснювати реалізацію готових страв;

8) здійснювати внутрішній контроль за якістю харчових продуктів та готових страв, організацією харчування, дотриманням вимог санітарного законодавства та законодавства про безпечність та якість харчових продуктів;

9) вести документацію з організації харчування;

10) постійно здійснювати підтримку у належному робочому стані обладнання та устаткування їдальні (харчоблоку), посуду, забезпечувати створювати умови для зберігання харчових продуктів, готових страв.

Процес вибору та споживання їжі здобувачами освіти/дітьми організовується таким чином, щоб здобувачі освіти/діти отримували їжу за встановленим розкладом та мали достатньо часу для її споживання.

Учасник розраховує ціну послуги відповідно до примірного чотиритижневого сезонного меню, що також враховують особливі дієтичні потреби здобувачів освіти/дітей (у разі їх наявності), та сезонність (осінь, зима, весна, літо). Примірні чотиритижневі сезонні меню погоджуються з територіальним органом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба). Крім послуг їдальні, учасник може забезпечити замовника відповідною дозволеною постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 до реалізації в закладі освіти буфетною продукцією та забезпечити роботу буфету відповідним персоналом і обладнанням. Послуги їдалень та буфета, а також приготування їжі мають здійснюватися виключно в приміщеннях їдальні та харчоблоку закладу освіти. Ціна послуг та буфетної продукції має включати в себе витрати на закупку продуктів, транспорт, приготування, а також витрати на прибирання та миття посуду, тощо. Ціна послуг та буфетної продукції повинна включати в себе всі податки та збори, обов’язкові платежі.

Кількість учнів може змінюватися  відповідно до фактичного відвідування.

Учасник у пропозиції також враховує, що протягом року змінюється кількісний склад учнів, а також необхідність в організації дієтичного та, можливо, - лікувального харчування, тому можливі зміни в кількості дітей в кожній групі та потребі у дієтичному та лікувальному харчуванні.

Учасник має врахувати та суворо дотримуватися графіку харчування дітей визначеного керівником закладу.

Учасник  під час надання послуг повинен передбачити заходи із захисту довкілля, а саме надати гарантійний лист в довільній формі в якому гарантує застосування заходів із захисту довкілля.

Учасник повинен забезпечити необхідну кількість штатного персоналу для приготування їжі, миття посуду, прибирання харчоблоку, видачі готових страв, повного сервірування столів та прибирання столів.

Персонал, який планується залучати безпосередньо до приготування їжі, повинен мати особисті медичні книжки встановленого МОЗ зразка з результатами проходження періодичних профілактичних медичних оглядів, та інші необхідні документи, в т.ч. і документи про відповідну професійну освіту оформлені у відповідності до діючого законодавства. Персонал повинен пройти гігієнічне навчання зі здачею заліку з гігієнічних знань.  

Щодня персонал їдальні (харчоблоку) особисто розписується у журналі здоров’я працівників їдальні (харчоблоку) про відсутність дисфункції кишечника та гострих респіраторних інфекцій. У журналі здоров’я, зокрема, зазначається дата; прізвище, ім’я, по батькові, особистий підпис працівника про відсутність дисфункції кишечника та гострих респіраторних інфекцій, підпис медичного працівника закладу про відсутність у працівника гнійничкових захворювань.

Учасник повинен суворо дотримуватися правил приймання продуктів, що отримує їдальня, а також умов і строків зберігання та реалізації продуктів, що швидко псуються. Відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування та продовольчої сировини, готової продукції покладається на учасника, що забезпечує харчування учнів. Продовольчий товар та сировина повинна мати сертифікат відповідності та якісне посвідчення.

Учасник повинен дотримуватись умов і термінів зберігання продуктів харчування, технології приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку.

Приготування готових страв для їх споживання здійснюється з дотриманням послідовності та поточності технологічного процесу, рецептури, а також відповідно до вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів та норм харчування.

Учасник несе відповідальність за зберігання та використання денного запасу продуктів, повноту закладки продуктів і вихід страв, якість і своєчасне приготування їжі, дотримання технології виготовлення, відбір та зберігання добової проби страв, додержання правил особистої гігієни, санітарний стан приміщень харчоблоку.

Під час приготування страв та виробів, що не містять глютену, слід дотримуватися вимог щодо запобігання потраплянню глютену до таких страв.

На вимогу замовника учасник повинен представляти документи про якість та безпечність на усі продукти харчування, які використовуються для надання послуг.

Під час надання послуг та приготування їжі учасник забезпечує безперешкодний доступ на харчоблок працівникам замовника, здійснюючим контроль і нагляд, для проведення перевірки відповідності виробництва, зберігання, транспортування, реалізації і використання харчових продуктів.

Учасник повинен щодня проводити бракераж готових страв за участю медичного працівника школи чи іншої визначеної керівником закладу відповідальною за проведення бракеражу особою/ами, відповідно до вимог Постанови КМУ № 305. У разі встановлення та актування бракеражем факту неякісного приготування готових страв їх заміна повинна бути проведена не пізніше ніж протягом двох годин (у  відповідності до вимог п.24 постанови 305) та забезпечити дотримання вимог щодо відбору  і  зберігання добових проб страв.

Реалізація (видача) готових страв здійснюється після закінчення їх приготування та бракеражу.

Учасник повинен забезпечити належне санітарне утримання приміщення харчоблоку, технологічного обладнання та інвентарю.

Протягом надання послуг учасник повинен забезпечувати їдальню достатньою кількістю столового та кухонного посуду, кухонного інвентаря, спеціального та санітарного одягу, миючими і дезінфікуючими засобами, здійснювати технічне обслуговування та поточний ремонт обладнання харчоблоку, здійснювати централізоване прання санітарного одягу, вживати заходи щодо забезпечення дотримання правил пожежної безпеки.

Під час надання послуг відповідальність за збереження об’єктів Замовника та їх складових, дотримання протипожежного стану та вимог безпеки праці покладається на Учасника, у т. ч. Учасник несе у повному обсязі відповідальність за дотримання вимог охорони праці, виробничої санітарії, електробезпеки та пожежної безпеки, та інших робіт  необхідних для належного надання послуг. Учасник зобов’язаний  здійснювати відшкодування завданих збитків майну та обладнанню замовника.

Протягом надання послуг учасник повинен забезпечувати належний санітарний стан харчоблоку замовника.

Учасник несе відповідальність за якість та безпеку готової продукції, яка видається до споживання згідно норм чинного законодавства України.

Кількість дітей, які мають харчуватись:

Діти пільгових категорій – 168 дітей;

Діти в пришкільному таборі -  210 дітей.

Кількість учнів на харчування узгоджується замовником кожного дня.

В закладі необхідно організувати харчування учнів за грошовими нормами (згідно чинного рішення органів місцевої влади):

 1. Діти пільгових категорій  – грошова норма 50 грн. (одноразове харчування);
 2. Діти в пришкільному таборі – грошова норма 82 грн. (дворазове харчування).

До дітей пільгових категорій відносяться:

 • діти-сироти;
 • діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах;
 • діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;
 • діти з числа внутрішньо переміщених осіб;
 • діти, які мають статус дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
 • діти з числа осіб, визначених у статті 10 та 101 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • діти із сімей, у яких один із батьків є учасником бойових дій або інвалідом війни та захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Остаточні фінансові розрахунки Замовник проводить по кількості дітей, які харчувались, після надання відповідних документів.

 

 

Примірне чотирьохтижневе осіннє  меню  для харчування учнів пільгових категорій

грошова норма  50,00 грн

 

 

 

Назва страв

 

 

 

Вихід страви, г

Енерго-

цінність

ккал

 

          1-й тиждень

 

3

4

5

Понеділок:

 

 

Салат з гарбузом (морквою) і яблуком  / з помідорів та солодкого перцю / з помідорів та огірків / та сир твердий

70/15

100

Курка по - італійські

              50       

63

Каша булгур / пшенична

120

132

Узвар з сухофруктів

150

111

 

 

406

Вівторок:

 

 

Салат з моркви з сиром                              

70

78

Відбивна з філе/ паличка куряча

40

122

Каша “Сонячна”  кукурудзяна / кускус

120

143

Хліб цільнозерновий

30

71

Напій травʼяний / чай

150

1

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

460

Середа:

 

 

Овочі тушковані, яйце варене

70/20

92

Каша молочна з крупою /гарбузова/ з сухофруктами та маслом вершковим

200/4

280

Напій лимонно -апельсиновий /

з цикорієм

150

48

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

465

 

 

 

Четвер:

 

 

Овочі  свіжі/ варені/ квашені

70

17

Макаронник з сиром /  макарони відварні з сиром твердим

140

244

Хліб цільнозерновий

30

71

Сік фруктовий

200

84

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

461

П’ятниця:

 

 

Салат з капусти, моркви та зеленого горошку

70

48

Рибні нагетси / котлети

50

81

Картопля відварна / пюре

120

128

Запечений бутерброд з сиром

30/10

105

Компот з ягід або фруктів / кисіль фруктовий

150

39

 

 

401

 

2-й тиждень

 

Понеділок:

 

 

Салат зі свіжих огірків / морква вітамінна з лимонним соком/ морква припущена

70

40

Нагетси / биточки /  курячі

45

97

Каша пшенична «Артек»/ кускус / булгур

120

132

Хліб цільнозерновий

30

71

Какао

100

56

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

441

Вівторок:

 

 

Овочеве асорті, сир твердий

70/10   

55

Котлета куряча з соусом«кетчуп»/

мʼясо куряче тушковане

50/20

 

146

Горохове пюре

120

214

Чай з лимоном / травʼяний

150

3

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

463

Середа:

 

 

Буряк тушкований зі сметаною/з сухариками /салат з буряка з сиром

70

49

Фиш бол у соусі

50/50

124

Картопляне пюре

120

125

Хліб цільнозерновий

30

71

Напій каркаде / з цикорієм  

150

38

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

452

Четвер:

 

 

Салат зі свіжих огірків / зі свіжої капусти з кунжутом/ з квашеної капусти

70

71

Омлет з орегано/ паровий/ яйце варене

40

63

Каша “Сонячна” кукурудзяна

120

143

Хліб цільнозерновий

30

71

Кефір/ йогурт/ ряжанка

125

62

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

455

П’ятниця:

 

 

Салат зі свіжих помідорів / зі свіжих помідорів та огірків / з варених овочів

100

56

Макарони відварені з сиром твердим

140

241

Сік фруктовий

200

84

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

             426

 

3-й тиждень

 

Понеділок:

 

 

Салат зі свіжих помідорів та солодкого перцю /зі свіжих огірків / з моркви та яблук з олією

70   

49

Мак енд чіз/ макарони з сиром

150

226

Напій каркаде/ з цикорієм / травʼяний

150

38

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

358

Вівторок:

 

 

Овочі свіжі /квашені/варені / , сир твердий

70/10

55

Рис «Паєлья» /плов з куркою

150

234

Хліб цільнозерновий

30

71

Сік  фруктовий/ кисіль фруктовий

150

63

 

 

423

Середа:

 

 

Риба тушкована з овочами / риба запечена з морквою та цибулею під соусом “Бешамель”

60

71

Картопляне пюре

120

167

Хліб цільнозерновий

30

71

Кефір/йогурт/ ряжанка

125

63

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

417

Четвер:

 

 

Салат зі свіжих  огірків / зі свіжих помідорів та огірків / зі свіжої капусти з насінням

70

61

Фрикадельки  курячі /  піджарка

50

88

Каша гречана / кускус

120

132

Какао

150

84

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

410

П’ятниця:

 

 

Салат з капусти, моркви та зеленого горошку та яйце варене

70/40

111

Запіканка сирна з бананом/ пудинг манний з бананом

150

282

Хліб цільнозерновий

30

71

Чай з лимоном   / чай / напій з липою              

150/7

3

 

 

467

  

4-й тиждень

 

Понеділок:

 

 

Салат зі свіжих помідорів / морква вітамінна / припущена/ та сир твердий

70/10

73

Тефтелі  курячі

60/60

198

Каша кускус / гречана

120

132

Напій каркаде/ мʼятний/ з цикорієм

150

38

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

486

Вівторок:

 

 

Асорті овочеве та омлет /яйце варене/

70/40

              80

Банош

120

194

Хліб цільнозерновий

10/4/30

120

Напій лимонний /  чай з лимоном

150/7

3

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

442

Середа:

 

 

Салат зі свіжих помідорів та солодкого перцю /з капусти з кунжутом /з квашених овочів

75

77

Зраза куряча з сиром / котлета по- міланські з сиром /мʼясо куряче запечене з сиром та овочами по- французьки

40

102

Картопля тушкована / пюре

120

125

Узвар / компот з фруктів або ягід

150

111

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

             460

Четвер:

 

 

Салат з моркви з сиром

70

78

Рибні стіки (палички) /биточок

50

112

Пюре  з зеленого гороху

120

173

Хліб цільнозерновий

30

71

Напій лимонно-апельсиновий / апельсиновий

150

33

 

 

467

П’ятниця:

 

 

Овочеве соте / овочеве рагу з зеленим горошком

100

               85

Запіканка сирна з бананом / сирна з рисом/ сирна з яблуком  та морквою

100

183

Хліб цільнозерновий

30

71

Сік фруктовий/ кисіль фруктовий

150

63

 

 

402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Примірне чотирьохтижневе зимове  меню  для харчування учнів пільгових категорій 

грошова норма  50,00 грн

 

 

 

Назва страв

 

 

 

Вихід страви, г

Енерго-

цінність

ккал

 

          1-й тиждень

 

3

4

5

Понеділок:

 

 

Морква вітамінна з лимонним соком/ морква припущена

70

40

Нагетси / биточки / курячі

45

97

Каша пшенична «Артек»/ кускус

120

132

Хліб цільнозерновий

30

71

Какао

100

56

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

441

Вівторок:

 

 

Овочеве асорті, сир твердий

70/10   

55

Котлета куряча з соусом «кетчуп»/

мʼясо куряче тушковане

50/20

146

Горохове пюре

120

214

Чай з лимоном / травʼяний

150

3

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

463

Середа:

 

 

Буряк тушкований зі сметаною /з сухариками

70

49

Фиш бол у соусі

50/50

124

Картопляне пюре

120

125

Хліб цільнозерновий

30

71

Напій каркаде / з цикорієм  

150

38

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

452

Четвер:

 

 

Салат зі свіжої капусти з кунжутом/ з квашеної капусти /з кващених огірків

70

71

Омлет з орегано/ паровий/ яйце варене

40

63

Каша “Сонячна” кукурудзяна

120

143

Хліб цільнозерновий

30

71

Кефір/ йогурт

125

62

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

455

П’ятниця:

 

 

Салат овочевий /з варених овочів / вінегрет

100

88

Макарони відварені з сиром твердим

140

241

Сік фруктовий

200

84

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

             458 

   

 

2-й тиждень

 

Понеділок:

 

 

Салат з гарбузом /морквою/ та яблуком

70/15

100

Курка по - італійські

              50       

63

Каша  пшенична / булгур

120

132

Узвар з сухофруктів

150

111

 

 

406

Вівторок:

 

 

Овочі тушковані, яйце варене

70/20

92

Каша молочна з крупою /гарбузова/ з сухофруктами та маслом вершковим

200/4

280

Напій травʼяний / чай

150

1

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

418

Середа:

 

 

 Морква тушкована в сметанному соусі                                 

70

54

Відбивна з філе/ паличка куряча

40

122

Пюре з бобових з цибулею

100

167

Хліб цільнозерновий

30

71

Напій лимонно -апельсиновий /

з цикорієм

150

48

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

507

Четвер:

 

 

Овочі квашені / варені/ свіжі

70

17

Макаронник з сиром кисломолочн / макарони відварні з сиром твердим

140

244

Хліб цільнозерновий

30

71

Сік фруктовий

200

84

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

461

 

 

 

П’ятниця:

 

 

Вінегрет /салат з варених овочів

70

89

Рибні нагетси / котлети

50

81

Картопля відварна / пюре

120

128

Запечений бутерброд з сиром

30/10

105

Компот з ягід або фруктів / кисіль фруктовий

150

39

 

 

442

 

3-й тиждень

 

Понеділок:

 

 

Салат з моркви та яблук з олією

70   

49

Мак енд чіз/ макарони з сиром

150

226

Напій каркаде/ з цикорієм / травʼяний

150

38

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

358

Вівторок:

 

 

Овочі квашені/варені / , сир твердий

70/8

50

Рис «Паєлья» /плов з куркою

150

234

Хліб цільнозерновий

30

71

Сік  фруктовий/ кисіль фруктовий

150

63

 

 

418

Середа:

 

 

Риба тушкована з овочами

60

72

Картопляне пюре

120

167

Хліб цільнозерновий

30

71

Кефір/йогурт/ ряжанка

125

63

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

418

Четвер:

 

 

Салат з капусти з насіння/вінегрет

70

61

Фрикадельки  курячі

50

88

Каша гречана / кускус

120

132

Какао

150

84

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

410

П’ятниця:

 

 

Салат з капусти, моркви та зеленого горошку та яйце варене

70/40

111

Пудинг манний з бананом / запіканка сирна з яблуком та морквою

150

282

Хліб цільнозерновий

30

71

Чай з лимоном   / чай/ напій з липою              

150/7

3

 

 

467

  

4-й тиждень

 

Понеділок:

 

 

Салат з капусти з кунжутом / вінегрет / та сир твердий

70/10

97

Тефтелі  курячі

60/60

198

Каша гречана/ “Сонячна” кукурудзяна/  булгур

120

132

Напій каркаде/ мʼятний

150

38

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

510

Вівторок:

 

 

Овочі  свіжі/ варені

70

              16

Каша  молочна з крупою

 з родзинками/  з гарбузом

200

250

Бутерброд з маслом і сиром

10/4/30

120

Чай з лимоном  / напій лимонний

150/7

3

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

434

Середа:

 

 

Капуста  тушкована / салат з квашеної капусти / та сир твердий

70/10

88

Пастуший пиріг з курячим м’ясом /  піджарка куряча з картоплею

150

189

Узвар / компот з фруктів або ягід

150

111

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

            433

Четвер:

 

 

Буряк, тушкований в сметанному соусі , салат з буряка з сиром

70

49

Рибні стіки (палички) /биточок

50

112

Пюре  з зеленого гороху

120

173

Хліб цільнозерновий

30

71

Напій лимонно-апельсиновий / апельсиновий

150

33

 

 

438

П’ятниця:

 

 

Скрамбл / яйце варене/ та сир твердий

50/10

112

Рагу овочеве/ плов овочевий

120

130

Хліб цільнозерновий

30

71

Сік фруктовий/ кисіль фруктовий

150

63

 

 

376

 

 

 

 

 

Примірне чотирьохтижневе весняне  меню  для харчування учнів пільгових категорій 

грошова норма  50,00 грн

 

 

 

Назва страв

 

 

 

Вихід страви, г

Енерго-

цінність

ккал

 

          1-й тиждень

 

3

4

5

Понеділок:

 

 

Овочеве асорті

70

21

Зрази курячі з сиром 

60

170

Горохове пюре

120

214

Чай з лимоном / травʼяний

150

3

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

453

Вівторок:

 

 

Морква припущена/ салат зі свіжих помідорів та огірків

70

28

Биточки курячі з соусом “кетчуп”

50/25

149

Каша кускус / “Артек”

120

132

Хліб цільнозерновий

30

71

Какао

100

56

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

481

Середа:

 

 

Буряк тушкований зі сметаною/з сухариками / салат з буряка з сиром

70

49

Фиш бол у соусі

50/50

124

Картопляне пюре

120

125

Хліб цільнозерновий

30

71

Напій з цикорієм / каркаде

150

38

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

452

Четвер:

 

 

Капуста тушкована / салат з варених овочів

70

51

Омлет з орегано/ паровий/ яйце варене

40

63

Каша “Сонячна” кукурудзяна

120

143

Хліб цільнозерновий

30

71

Кефір/ йогурт/ ряжанка

125

62

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

435

П’ятниця:

 

 

Салат овочевий /зі свіжих огірків

100

88

Макарони відварені з сиром твердим

140

241

Сік фруктовий

200

84

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

             458 

   

 

2-й тиждень

 

Понеділок:

 

 

Салат з варених моркви та буряка/ зі свіжих помідорів та огірків / та сир твердий

70/15

85

Курячий шніцель/ піджарка

              50       

106

Каша булгур/ пшенична

120

132

Узвар з сухофруктів/ компот з фруктів або ягід

150

111

 

 

434

Вівторок:

 

 

Овочі тушковані, яйце варене

70/40

124

Банош

120

194

Хліб цільнозерновий

30

71

Напій лимонно -апельсиновий

150

48

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

482

Середа:

 

 

Салат з вареної моркви/ зі свіжих овочів                            

70

54

Паличка куряча/  биточок

40

122

Ризотто з зеленим горошком та твердим сиром

120

191

Напій з цикорієм

150

48

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

460

Четвер:

 

 

Овочі варені/ свіжі

70

17

Макаронник з сиром /  макарони відварні з сиром твердим

140

244

Хліб цільнозерновий

30

71

Сік фруктовий

200

84

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

461

 

 

 

П’ятниця:

 

 

Салат з варених / свіжих / овочів

70

89

Рибні нагетси / котлети

50

81

Картопля відварна / пюре

120

128

Запечений бутерброд з сиром

30/10

105

Компот з ягід або фруктів / кисіль фруктовий

150

39

 

 

442

 

3-й тиждень

 

Понеділок:

 

 

Салат з вареної моркви / буряка/ свіжих огірків

70   

30

Мак енд чіз/ макарони з сиром

150

226

Напій каркаде/ з цикорієм / травʼяний

150

38

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

339

Вівторок:

 

 

Овочі варені, свіжі

70

17

Шпундра  з куркою

75

107

Рис розсипчастий/ булгур

100

137

Бутерброд з сиром

30/10

105

Сік  фруктовий/ кисіль фруктовий

150

63

 

 

429

Середа:

 

 

Риба запечена з морквою та цибулею під соусом “Бешамель” / рибні стіки (палички)

60

71

Картопляне пюре

120

167

Хліб цільнозерновий

30

71

Кефір/йогурт

100

50

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

404

Четвер:

 

 

Капуста тушкована  / салат зі свіжих помідорів / огірків

70

57

Фрикадельки  курячі

50

88

Каша гречана/ кускус

120

132

Какао / ряжанка

150

84

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

406

П’ятниця:

 

 

Овочеве рагу з зеленим горошком та яйце варене

75/20

120

Пудинг манний з бананом / запіканка сирна з бананом

120

226

Хліб цільнозерновий

30

71

Чай з лимоном   / чай/ напій з липою              

150/7

3

 

 

420

  

4-й тиждень

 

Понеділок:

 

 

Морква припущена / салат з моркви вареної/ зі свіжих огірків/ та сир твердий

70/10

64

Тефтелі  курячі

50/50

165

Каша гречана / кускус

120

132

Напій каркаде/ мʼятний

150

38

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

444

Вівторок:

 

 

Каша  молочна з крупою

 з родзинками/  з бананом

200

250

Бутерброд з  сиром, маслом та овочами

10/4/20/30

125

Чай з лимоном  / напій лимонний /

150/7

3

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

423

Середа:

 

 

Капуста  тушкована / салат зі свіжих помідорів

70

39

Котлета по - міланськи з сиром/

відбивна куряча з сиром

40

102

Картопля відварена / пюре

120

167

Узвар / компот з фруктів або ягід

150

111

Фрукти  свіжі

70

45

 

 

            464

Четвер:

 

 

Буряк, тушкований в сметанному соусі / салат з буряка з сиром

70

49

Рибні стіки (палички) / нагетси

50

112

Пюре  з зеленого гороху

120

173

Хліб цільнозерновий

30

71

Напій лимонно-апельсиновий / апельсиновий

150

33

 

 

438

П’ятниця:

 

 

Овочі варені / свіжі

70

              17

Скрамбл / яйце варене/ та сир твердий

50/10

112

Каша “Сонячна”/ булгур

120

143

Хліб цільнозерновий

30

71

Сік фруктовий/ кисіль фруктовий

150

63

 

 

406

 

 

 

 

 

 

 

Примірне двотижневе меню для харчування дітей в  пришкільному таборі

 грошова норма 82,00 грн

 

 

              

                     Назва страв

 

Вихід

страви, г

Енергоцінність

ккал

1

2

4

I тиждень

 

 

Понеділок:

 

 

Сніданок:

 

 

Запіканка морквяно-яблучна  / бутерброд з сиром твердим та свіжими овочами

100

 

15/20/ 30

 

 

131

Напій  каркаде

150

38

Фрукти/ ягоди  свіжі

70

45

Обід:

 

 

Борщ зі свіжою капустою зі сметаною

200/10

112

Фиш бол у соусі

50/40

116

Овочева паєлья з куркумою /овочевий плов

120

161

Узвар фруктовий

150

111

Хліб цільнозерновий

30

71

 

 

785

Вівторок:

 

 

Сніданок:

 

 

Грінка в яйці печена та овочі свіжі / бутерброд з яйцем , маслом вершковим  і свіжими овочами

40/20

 

20/5/10/30

141

Какао / кефір

100

56

Фрукти / ягоди свіжі

50

32

Обід:

 

 

Салат зі свіжих огірків

70

48

Суп гороховий

200/10

156

Фрикаделька куряча

40

70

Каша гречана

120

132

Хліб цільнозерновий

30

71

Кисіль / компот фруктовий/ ягідний

100

39

 

 

745

Середа:

 

 

Сніданок:

 

 

Пудинг манний з бананом / каша молочно-шоколадна

100/5

188

Чай

150

-

Фрукти / ягоди  свіжі

70

45

Обід:

 

 

Овочі припущені / тушковані

60

52

Суп  зі свіжою капустою зі сметаною

200/10

97

Плов з куркою

150

276

Хліб цільнозерновий

30

71

Сік фруктовий

150

63

 

 

792

 

 

 

Четвер:

 

 

                 Сніданок:

 

 

Макарони відварені з сиром твердим

100/15

196

Овочі свіжі

50

10

Компот фруктовий /з родзинками

100

33

Обід:

 

 

Овочеве асорті

70

14

Суп картопляний з рисом

200

83

Биточок  м’ясний

40

156

Булгур/кускус

120

132

Хліб цільнозерновий

30

71

Напій

150

8

Фрукти, ягоди

50

32

 

 

735

П’ятниця:

 

 

Сніданок:

 

 

Бутерброд з   сиром твердим запечений та овочі

15/3/30

30

151

Напій апельсиновий / з цикорієм

150

36

Фрукти свіжі

75

48

Обід:

 

 

Овочі свіжі

100

20

Суп гречаний

200

82

Тефтеля м’ясна

40/30

203

Каша «Артек»

120

132

Хліб цільнозерновий

30

71

Узвар фруктовий

150

111

 

 

854

IІ тиждень

 

 

Понеділок:

 

 

Сніданок:

 

 

Бутерброд з яйцем/ омлетом/ з овочами свіжими

20/5/20/30

144

Чай / напій травʼяний

200

-

Фрукти / ягоди  свіжі

100

64

Обід:

 

 

Морква припущена

75

57

Суп  з макаронами

200

97

Стіки / палички рибні

40

64

Пюре картопляне

120

125

Хліб цільнозерновий

30

71

Сік фруктовий

150

63

 

 

685

Вівторок:

 

 

                 Сніданок:

 

 

Бутерброд з  сиром  твердим та овочами

15/20/30

131

Напій каркаде                                    

100

38

Фрукти ягоди свіжі

100

64

Обід:

 

 

Овочеве асорті

100

20

Суп гороховий

200/10

156

Нагетси курячі / котлета

40

88

Каша пшенична

120

132

Хліб цільнозерновий

30

71

Компот фруктовий / кисіль

150

39

 

 

739

Середа:

 

 

Сніданок:

 

 

Ватрушка з сиром

75

201

Чай

150

-

Фрукти  / ягоди свіжі

100

64

Обід:

 

 

Салат з буряка з сухариками

80

76

Суп  з крупою

200

83

Відбивна куряча

40

108

Горохове пюре

120

214

Хліб цільнозерновий

30

71

Напій з цикорієм

150

38

 

 

              855

Четвер:

 

 

Сніданок:

 

 

Бутерброд з куркою запеченою та овочі свіжі

20/20/30

114

Фрукти  / ягоди свіжі

100

64

Обід:

 

 

Суп селянський зі сметаною

200/10

106

М’ясо свине тушковане

30/30

115

Зрази картопляні з овочами / рагу овочеве

120

129

Хліб цільнозерновий

30

71

Узвар фруктовий

150

111

 

 

710

П’ятниця:

 

 

Сніданок:

 

 

Макаронник з сиром кисломолочним /  макарони з сиром твердим

120

209

Овочі свіжі

50

10

Напій лимонно - апельсиновий

150

18

Обід:

 

 

Салат зі свіжих овочів

70

49

Борщ зі сметаною

200/10

112

Фрикадельки  м'ясні

40/20

208

Каша гречана

120

132

Хліб цільнозерновий

30

71

Компот з ягід або фруктів

150

39

 

 

848

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було підтверджено