A A A K K K
для людей з порушеннями зору
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ №1
ІМЕНІ М.І. ПИРОГОВА"
Знання мов - це пізнання світу!

Правила прийому до закладу

Правила

конкурсного прийому

дітей (учнів) до комунального закладу «Вінницький гуманітарний ліцей № 1

імені М. І. Пирогова» у 2024-2025 н. р.

  1. Загальні положення

 

    1. Дане Положення розроблено на підставі Конвенції ООН про права дитини, Конституції України, Закону «Про повну загальну середню освіту» № 463-IX, Статуту комунального закладу «Вінницький гуманітарній ліцей № 1 імені М. І. Пирогова».

1.2.  Конкурс є публічним заходом і відбувається з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

1.3.  Дане Положення визначає порядок і умови проведення конкурсного набору до 5-11 класів ліцею та доводиться до відома учнів та їх батьків.

1.3.  У конкурсному відборі беруть участь учні незалежно від місця проживання.

1.4.  Головною метою конкурсу є формування колективу учнів із достатнім рівнем готовності до інтенсивної навчальної діяльності в спеціалізованому закладі.

1.5Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше ніж за два  місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується на шкільному сайті закладу.

1.6.  У 2024 році терміни оголошення умов конкурсного відбору у зв’язку з завершенням навчального року будуть оголошені з 05.06.2024 р.

2.     Організація конкурсу

5-ті класи

 

2.1.  Для зарахування до 5-го класу для учнів комунального закладу "Вінницька гуманітарна початкова школа №25" заяви подаються до 07 червня включно.

2.2. В період з 10 по 12 червня буде проведено внутрішкільний загальний моніторинг з англійської мови з метою подальшого здійснення поділу класів на підгрупи, підбору відповідних підручників з урахуванням побудови індивідуальної траєкторії, особистісно-орієнтованого розвитку ліцеїста та з метою коригування освітніх втрат.

2.3.  Наказ про зарахування видається до 12 червня включно. Після 12 червня зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) відбувається за результатами конкурсного відбору.

2.4   До участі в конкурсі допускаються діти на підставі:

-      заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім'я директора ліцею,

-      копії свідоцтва про народження,

-      медичної картки встановленого зразка,

-      табеля успішності.

10-ті класи

2.5.  Зарахування до 10 класів ліцею відбувається відповідно до поданих заяв учнів, які мають достатній та високий рівень знань, виявили бажання продовжити навчання у закладі (не менше 120 учнів).

2.6.  На вільні місця (за їх наявності) діти зараховуються за конкурсом. У випадку, коли кількість переведених до 10-их класів учнів більша за наявність вільних місць та немає можливості на створення додаткового 10-го класу проводиться конкурсний відбір за результатами середнього балу свідоцтва про базову середню освіту з англійської мови, української мови, математики та річного оцінювання. Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється відповідно до пункту 7 розділу I наказу МОН України від 16.04.2018 № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016.

2.7.  До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за їх наявності) у 10-11 (12) класах, що проводяться на загальних засадах (у тому самому порядку і за аналогічними завданнями, що й основні вступні випробування).

6-9–ті класи

 

2.8.  До 6-9 класів переводяться всі учні 5-8 класів закладу, які не виявили намір припинити навчання в ньому.

2.9.  Зарахування до 6-9 класів на вільні місця відбувається за результатами конкурсного відбору.

3.     Проведення конкурсу

3.1.  Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, для оцінювання результатів конкурсних випробувань - предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується директором ліцею.

3.2.  Адміністрація ліцею самостійно визначає чисельність приймальної та предметної комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань.

3.3.  Прохідний рейтинговий бал до ліцею щорічно затверджується на засіданні педагогічної ради закладу.

3.4.  Конкурсні випробування для учнів, які вступають в 5-11 клас, проводяться з англійської та української мови в усній та письмовій формах у терміни, визначені закладом відповідно до даного Положення.

3.5.  Конкурсні завдання зберігаються у заступника директора ліцею в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.6.  Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

3.7.  У разі повітряної тривоги всім задіяним спуститись в укриття та продовжити виконання завдань після відбою повітряної тривоги.

3.8. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.9.  Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.10. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.11. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор ліцею.

3.12. Діти, які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4.     Порядок зарахування

4.1.  До 5-11-х класів ліцею зараховуються поза конкурсом учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники ІІ,ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов поточного року. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

4.2.  До 5-их класів ліцею зараховуються поза конкурсом (за рекомендацією та відповідно до рейтингу) випускники комунального закладу "Вінницька гуманітарна початкова школа №25" у кількості 150 учнів.

4.3.  Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після надання списків учнів комунальним закладом "Вінницька гуманітарна початкова школа №25".

4.4.  При отриманні однакової кількості балів за результатами конкурсного відбору в першу чергу зараховуються учні пільгових категорій: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних сімей, діти з особливими освітніми потребами, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, діти, старші брати чи сестри яких є учнями ліцею.

4.5.  Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.

4.6.  Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються закладом за погодженням з Департаментом освіти Вінницької міської ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.7.  У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Департаменту освіти Вінницької міської ради, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.8.  Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до ліцею, продовжують навчання в іншому навчальному закладі.

4.9.  Діти, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються із закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне випробування.

 

Дата: від до Скинути

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було підтверджено