A A A K K K
для людей з порушеннями зору
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ №1
ІМЕНІ М.І. ПИРОГОВА"
Знання мов - це пізнання світу!

Наказ про проведення атестації педагогічних працівників закладу в 2021-2022 н.р.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ГУМАНІТАРНА ГІМНАЗІЯ  №1

ІМЕНІ  М.І. ПИРОГОВА  ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

(КЗ «ГГ № 1 ІМ М.І. ПИРОГОВА ВМР»)

 

НАКАЗ

 

 

12.10.2020                                                                                            №_____

м. Вінниця

 

Про проведення атестації

педагогічних працівників

закладу в 2021-2022 н.р.

 

        На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року №930 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року №1473, наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року №1135), Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 №44, на підставі наказу Департаменту освіти Вінницької міської ради від 03.09.2021 р. №422 «Про атестацію керівних кадрів, педагогічних та бібліотечних працівників закладів і установ освіти міста Вінниці в 2021- 2022 навчальному році» з метою підвищення ефективності управлінської діяльності керівників навчальних закладів та рівня їх професійної компетентності, активізації творчої роботи педагогічних працівників, стимулювання якісної педагогічної діяльності та забезпечення об’єктивності в оцінці роботи, для організованого проведення атестації педагогічних та бібліотечних працівників 2022 року в закладі, за погодженням з профспілковим комітетом протокол №81 від 02.09.2021р.

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.     Провести атестацію педпрацівників у 2021-2022 н.р.:

 1. Баранова Евеліна Анатоліївна - учитель англійської мови;
 2. Саулко Оксана Вікторівна - учитель англійської мови;
 3. Кравчук Оксана Валеріївна  - учитель історії та правознавства;
 4. Додон Ольга Володимирівна - учитель англійської мови;
 5. Назарова Валентина Федорівна - учитель хімії;
 6. Мамчур Максим Миколайович - учитель фізичної культури;
 7. Салецький Ігор Олександрович – учитель «Захисту України»;
 8. Зеленько Степан Васильович - учитель  образотворчого мистецтва;
 9. Ладан Сергій Петрович - учитель трудового навчання;
 10. Дзюба Алла Григорівна - учитель математики;
 11. Зверова Зоя Федорівна - учитель математики;
 12. Гарник Валентина Віталіївна - учитель української мови та літератури;
 13. Костюк Людмила Йосипівна - учитель української мови та літератури;
 14. Мазур  Галина  Миколаївна - учитель української мови та літератури;
 15. Сокур  Лідія  Петрівна - учитель української мови та літератури;
 16. Водзинська Наталія Олександрівна - учитель музичного мистецтва;
 17. Воронецька Валентина Володимирівна - учитель історії та економіки;
 18. Берегеля Галина  Сергіївна - учитель основ здоров’я та біології;
 19. Калініна Наталія Володимирівна - учитель хімії;
 20. Кротна Світлана Миколаївна - учитель світової літератури;
 21. Околодько Оксана Юріївна – соціальний педагог;
 22. Добриднюк Олена Петрівна- бібліотекар.

2.     Подовжити термін чергової атестації у зв’язку з перебуванням у декретній відпустці:

 1. Клочанюк Світлани Ігорівни - учителя французької мови.

3.     Атестувати позачергово відповідно до поданих заяв педпрацівників закладу:

1.     Андронатій Олену Анатоліївну- учителя географії.

2.     Романову  Марію Геннадіївну -учителя французької мови.

3.     Звєрову Тетяну Ігорівну - учителя інформатики

4.     Затвердити план заходів з організації атестації та графік її проходження педагогічними працівниками гімназії.

5.     Підготувати і подати секретарю атестаційної комісії інформацію про педагогічних працівників, які підлягають атестації атестаційною комісією Департаменту освіти Вінницької міської ради та претендують на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»), присвоєння педагогічних звань (відповідність раніше присвоєним) у поточному навчальному році за формами, що додаються (додатки 1, 2). Матеріали подаються в паперовому та електронному варіантах kosolapova@galaxy.vn.ua.

До 16.10.2021

6. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти Вінницької міської ради про перенесення строку атестації на 1 рік педагогів, атестованих попередньо на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії (присвоєння) «спеціаліст вищої категорії», відповідність педагогічним званням (присвоєння)  у випадках, передбачених п. 3.20. Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

До 13.10.2021 (за потребою

до 13.11.2021, 13.12.2021, 12.02.2022)

(відповід. Воронецька В.В.)

7.      Завершити організаційну роботу зі створення необхідних умов для атестації педагогічних та бібліотечних працівників. Розглянути подані документи, затвердити списки працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, прийняти рішення щодо перенесення строку чергової атестації, затвердити графік проведення атестації (індивідуальні графіки), довести їх під розпис до відома осіб, які атестуються.

До 20.10.2021р., (відповід. Воронецька В.В.)

8.      Організувати вивчення системи й досвіду роботи кожного працівника, який атестується, періодично заслуховуючи дані питання під час засідань педагогічних рад, кафедр, методичних об’єднань, виробничих нарад з розгляду атестаційних питань.

З 20.10.2021  по 15.03.2022р.,

(відповід.: адміністрація, голови МО, члени АК)

9.      Подати до КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Вінницької міської ради» методичні розробки педагогів, які претендують на присвоєння педагогічного звання «учитель-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «вихователь-методист», «керівник гуртка-методист» для схвалення науково-методичними радами міського методичного кабінету, Вінницької академії неперервної освіти педагогічних працівників.

До 17.09.2021р.,

(відповід.: адміністрація, голови МО,

члени АК, педагоги, що атестуються)

10.    Подати до атестаційної комісії відповідного рівня характеристики діяльності працівників у міжатестаційний період.

До 01.03.2022р.,

відповід.: адміністрація, голови МО, члени АК)

11.    Завершити вивчення професійної діяльності осіб, які атестуються.

До 15.03.2022р.,

(відповід.: адміністрація, голови МО, члени АК)

12.    Узагальнити результати вивчення професійної діяльності, підвищення фахової компетентності та загальної культури педагогічних та бібліотечних працівників, які атестуються. Забезпечити об’єктивність експертних оцінок, дотримання основних принципів атестації працівників.

До 19.03.2022 р

(відповід.: адміністрація, голови МО, члени АК)

13.    Завершити роботу атестаційної комісії І рівня з атестації педагогічних та бібліотечних працівників гімназії

До 25.03.2022р.

14.    Видати наказ по закладу освіти «Про результати атестації 2021-2022 навчального року».

До 30.03.2022р., (відповід. Воронецька В.В.)

15.       Підготувати і подати секретарю атестаційної комісії Департаменту освіти Вінницької міської ради наступні матеріали:

 • клопотання про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (відповідність раніше присвоєній), про присвоєння педагогічних звань (відповідність раніше присвоєним);
 • клопотання про нагородження Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, грамотою Департаменту освіти Вінницької міської ради;
 • матеріали щодо нагородження заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України:
 • нагородний лист для представлення на відзначення відомчими відзнаками зразка, у якому визначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання, із зазначенням назв нагород, якими було відзначено претендента на відомчу відзнаку, дати й номера документа, що підтверджує нагородження. Нагородний лист на кожну особу готується за основним місцем роботи в одному примірнику, оформлюється друкованим текстом на аркуші формату А-4 (двосторонній друк) і підписується керівником установи та головою ради (зборів) колективу. Підписи затверджуються печаткою установи. Усі графи є обов'язковими для заповнення. Форма нагородного листа не змінюється. Нагородний лист також готується і на електронному носії окремо для кожного педагогічного працівника;
 • копії документів, що засвідчують нагородження відомчими та іншим відзнаками;
 • копія першої сторінки паспорта, завірена керівником кадрової служби (керівником закладу);
 • копії відповідних сторінок трудової книжки, де внесено дані про заохочення;
 • довідка про економічну ефективність та результативність показників фінансово-господарської діяльності установи, якщо до нагородження представляється її керівник;
 • згода осіб, які представляються до заохочення відомчими відзнаками, на обробку їх персональних даних (1 аркуш А-4, односторонній друк);
 • додаток до рішення Нагородної комісії МОН України «Перелік осіб щодо відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України» в електронному варіанті.

цифрову інформацію про підсумки атестації 2021-2022 навчального року;

 • атестаційні листи педагогічних та бібліотечних працівників у 2-х примірниках;
 • характеристику діяльності працівників, які претендують на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (відповідність раніше присвоєній), педагогічних звань (відповідність раніше присвоєним);
 • інформацію про хід атестації 2021-2022 навчального року в навчальному закладі, що розкриває порядок проведення атестації, та аналіз реалізації основних завдань у поточному навчальному році.

До 30.03.2022.

(відповід. Воронецька В.В.)

16.   Забезпечити присутність педагогічних та бібліотечних працівників, які атестуються атестаційною комісією Департаменту освіти Вінницької міської ради на присвоєння кваліфікаційних категорій (педагогічних звань), встановлення відповідності раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям (педагогічним званням), на засідання атестаційної комісії Департаменту освіти Вінницької міської ради 04.04.2022, відповідно до графіка.

(відповід. заступники, голови МО)

17.   Видати наказ по закладу, підставою для якого є наказ Департаменту освіти Вінницької міської ради про присвоєння кваліфікаційних категорій (педагогічних звань), встановлення відповідності раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям (педагогічним званням).

(відповід. Воронецька В.В.)

18.   Зробити висновки, підбити підсумки роботи атестаційних комісій, атестації педагогічних та бібліотечних працівників за навчальний рік, узагальнити дані матеріали наказом по закладу.

(відповід. Воронецька В.В.)

19.   Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Воронецьку В.В.

 

 

Директор закладу                                                                  Віта СКИБА

 

З наказом ознайомлені:

___________ Валентина ВОРОНЕЦЬКА               _________ Оксана КРАВЧУК

___________ Ольга ДОДОН                                     _________ Валентина ГАРНИК

___________ Евеліна БАРАНОВА                          _________ Валентина НАЗАРОВА

___________ Максим МАМЧУР                              _________ Ігор САЛЕЦЬКИЙ

___________ Степан ЗЕЛЕНЬКО                            _________ Алла ДЗЮБА

___________ Наталія КАЛІНІНА                            _________ Сергій ЛАДАН

___________ Зоя ЗВЕРОВА                                     _________ Людмила КОСТЮК

___________ Галина МАЗУР                                   _________ Лідія СОКУР

___________ Світлана КРОТНА                              _________ Наталія ВОДЗИНСЬКА

___________ Оксана САУЛКО                                _________ Галина БЕРЕГЕЛЯ

___________ Оксана ОКОЛОДЬКО                        _________ Олена ДОБРИДНЮК

___________ Олена АНДРОНАТІЙ                        _________ Марія РОМАНОВА

___________ Тетяна ЗВЄРОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронецька Валентина 67 29 83

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було підтверджено